back to home dude

Chém trái cây

Chém trái cây

về Chém trái cây

Hãy chứng minh kĩ thuật của bạn với thanh đao Samurai bằng việc chém trái cây trên không trung. Bạn phải chơi bình tĩnh. Có rất nhiều trái cây, mìn và những chiếc bình quý được tung lên trên không. Hãy chém tất cả trái cây, những tránh mìn và những chiếc bình.