back to home dude

Checkers Game

Checkers Game

về Checkers Game

Đánh bại kẻ thù máy tính trong trò chơi đánh cờ này! Di chuyển và ăn những con cờ theo đường chéo và cố gắng di chuyển những con cờ của bạn sang phía đối diện.