back to home dude

Cheat Death

Cheat Death

về Cheat Death

Bạn sẽ trở nên già cõi sau mỗi giây. Trong mỗi cấp độ, hãy xếp những khối hình vào đúng vị trí để lấy thuốc tiên trẻ hóa.