back to home dude

Che chắn trái cam 3

Che chắn trái cam 3

về Che chắn trái cam 3

Hãy che chắn những trái cam và táo không bị trúng mưa. Trong trò chơi này, bạn có thể tự tạo cửa chơi cho riêng mình rồi thử chơi để xem bạn có thể đánh bại được sản phẩm của mình không.