back to home dude

Chạy Vòng Tròn

Chạy Vòng Tròn

về Chạy Vòng Tròn

Di chuyển chấm màu xanh toàn màn hình và hãy thu thập tất cả những chấm màu trắng. Những khối màu đỏ là khi vực cấm vì nếu bạn chạm vào chúng, chấm màu xanh sẽ nổ tung. Chạm vào các rìa cũng sẽ như vậy. Vậy nên hãy cẩn thận!