back to home dude

Chạy và chạy

Chạy và chạy

về Chạy và chạy

Chạy qua thế giới không gian 3 chiều và cố gắng đừng để rơi vào những lỗ đen vũ trụ.