back to home dude

Chạy trốn khỏi thế giới

Chạy trốn khỏi thế giới

về Chạy trốn khỏi thế giới

Làm thế nào để trốn thoát khỏi thế giới này đây? Lúc này không có một con quái vật nào hay một lính gác nào muốn tấn công bạn, nhưng bạn sẽ gặp một số chướng ngại vật trên đường đi. Bạn có thể tương tác với chúng. Có thể trò chơi này thú vị hơn bạn nghĩ đó.