back to home dude

Chạy trốn khỏi nhà tù

Chạy trốn khỏi nhà tù

về Chạy trốn khỏi nhà tù

Bạn trốn khỏi nhà tù và cảnh sát đuổi theo bạn. Hãy chạy để giữ mạng sống, thu thập những viên đá và nhảy qua các chướng ngại vật.