back to home dude

Chạy trên cống

Chạy trên cống

về Chạy trên cống

Trượt qua những cống rãnh và sử dụng những dốc để nhảy. Nhặt những món đồ cho những trò được thưởng