back to home dude

Chạy nào Ninja 1

Chạy nào Ninja 1

về Chạy nào Ninja 1

Ninja bị bắt giữ và muốn trốn thoát. Ngay khi anh ấy trốn được ra, anh ấy sẽ phải chạy để giữ mạng sống. Hãy nhảy lên những tảng đá đúng lúc và bò dưới chúng.