back to home dude

Chạy hoặc chết

Chạy hoặc chết

về Chạy hoặc chết

Bạn phải chạy thật nhanh và nhảy qua các hộp. Đừng để bị ngã khỏi băng chuyền nha.