back to home dude

Chạy đi Hoppy

Chạy đi Hoppy

về Chạy đi Hoppy

Bạn sẽ là chú rồng Hopy và bước vào chuyến đi thú vị để giành lại đồ ăn bị đánh cắp. Bạn sẽ phải chiến đấu với những sinh vật độc ác và thu thập thật nhiều món đồ để giành được số điểm cao hơn. Sau mỗi cửa, bạn có thể dùng thức ăn thu được để đổi lấy năng lượng.