back to home dude

Chạy đấu súng

Chạy đấu súng

về Chạy đấu súng

Hãy giúp Stevie trốn khỏi nhà máy nguy hiểm. Bạn phải tránh các chướng ngại vật và chọn đúng vũ khí để đánh bại đối phương. Liệu bạn có tìm được đường ra không?