back to home dude

Chạy cùng ninja: không mong đợi

Chạy cùng ninja: không mong đợi

về Chạy cùng ninja: không mong đợi

Hãy chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi kẻ thù nguy hiểm. Hãy chạy đi Ninja, chạy để sống sót.