back to home dude

Chạy cùng Fred

Chạy cùng Fred

về Chạy cùng Fred

Fred phải sống và để có thể sống sót, cậu ấy phải chạy thật nhanh và thu thập những đồng xu.