back to home dude

Chạy cùng Fluffy

Chạy cùng Fluffy

về Chạy cùng Fluffy

Hãy giúp chú thỏ Fluffy thu thập thật nhiều đồ ăn, đồng thời thu thập năng lượng để kiếm thêm tiền hoặc để có thể bay. Bạn có thể dùng tiền để làm cho một số đồ vật xuất hiện thường xuyên hơn.