back to home dude

Chạy cùng cô bé quàng khăn đỏ

Chạy cùng cô bé quàng khăn đỏ

về Chạy cùng cô bé quàng khăn đỏ

Hãy giúp cô bé quàng khăn đỏ trốn thoát khỏi con sói xấu xa bằng cách nhảy đúng lúc để tránh các chướng ngại vật và thu thập thật nhiều táo. Liệu bạn có thể mở khoá được các gói nâng cấp trong trò chơi này?