back to home dude

Chạy cùng Bloosso

Chạy cùng Bloosso

về Chạy cùng Bloosso

Hãy giúp Bloosso tránh những vật cản trong lúc trốn thoát bằng cách nhảy qua bẫy, trượt qua các cây và thu thập những đồng xu. Liệu bạn có thể hoàn thành 10 thử thách?