back to home dude

Châu báu huyền bí

Châu báu huyền bí

về Châu báu huyền bí

Kết nối ba hoặc nhiều vỏ sò giống nhau để làm cho chúng biến mất. Cảnh giác với thời gian giới hạn.