back to home dude

Chắp vá

Chắp vá

Về Chắp vá

Hoàn thành mẫu vá này bằng cách sử dụng những mảnh màu khác nhau. Mỗi mảnh chỉ thích hợp với một vị trí nhất định.