back to home dude

Chào Mừng Đến Với Thây Ma

Chào Mừng Đến Với Thây Ma

Về Chào Mừng Đến Với Thây Ma

Chào Mừng Đến Với Thây Ma là một trò chơi bắn thây ma đơn giản. Lũ thây ma đang tiến đến từ mọi hướng. Di chuyển để bắn chúng và tránh bị chúng cào. Bạn có thể sống sót được bao lâu?