back to home dude

Chặng đua không điểm đích

Chặng đua không điểm đích

về Chặng đua không điểm đích

Hãy cố gắng giành thật nhiều điểm mà không đâm vào chướng ngại vật nào. Đây là đường đua không điểm đích, vì thế, đua càng lâu, bạn càng giành được nhiều điểm.