back to home dude

Chàng bí ngô - cảnh 1: Mất hồn

Chàng bí ngô - cảnh 1: Mất hồn

về Chàng bí ngô - cảnh 1: Mất hồn

hãy giúp chú bí ngô này đi qua những môi trường khác nhau! Cố gắng tập hợp càng nhiều bí ngô càng tốt và đừng quên sử dụng bình xịt cỏ kiến của bạn để loại bỏ những kẻ thù!