back to home dude

Chăm sóc thú nuôi

Chăm sóc thú nuôi

về Chăm sóc thú nuôi

Là người quản lí, bạn có trách nhiệm với tất cả các con vật nuôi. Hãy chăm sóc chúng cẩn thận và không để chúng thấy buồn tẻ.