back to home dude

Chăm sóc gấu bắc cực

Chăm sóc gấu bắc cực

Về Chăm sóc gấu bắc cực

Hãy chăm sóc chú gấu bắc cực bé bỏng bằng cách lau lông, cho nó ăn và chơi trong tuyết.