back to home dude

Chăm sóc cún cưng

Chăm sóc cún cưng

về Chăm sóc cún cưng

Công việc của bạn là chăm sóc chú cún dễ thương này. Bạn có thể làm theo những chỉ dẫn và không làm cho chú cún khóc chứ?