back to home dude

Chăm sóc chú rùa

Chăm sóc chú rùa

Về Chăm sóc chú rùa

Chăm sóc chú rùa con. Rửa mai rùa, làm móng cho nó và nhớ là chuồng của nó phải luôn sạch bóng.