back to home dude

Chăm sóc bé Jack

Chăm sóc bé Jack

về Chăm sóc bé Jack

Bạn sẽ là bảo mẫu của Jack. Bạn phải tìm ra bé muốn gì và chăm sóc bé. Hãy luôn làm bé vui và không khóc nhè nha.