back to home dude

Chạm banh

Chạm banh

về Chạm banh

Hãy thu thập điểm bằng cách chạm vào những trái bóng trắng và vàng. Bạn phải tránh những trái xanh và đỏ.