back to home dude

Chainy Chisai Medieval 2

Chainy Chisai Medieval 2

về Chainy Chisai Medieval 2

Hãy cố gắng tạo ra một chuỗi phản ứng bằng cách làm nổ Chisais. Mỗi chúng đều có một khả năng riêng biệt. Bạn có thể làm nổ tung tất cả chúng và thu thập những đồng xu sau mỗi vụ nổ không? Bạn có thể dùng những đồng xu này để mua những cái bẫy để chúng giúp bạn hoàn thành những màn chơi.