back to home dude

Celeb Dinner Date

Celeb Dinner Date

về Celeb Dinner Date

Bạn là một người chủ mới của khách sạn, bạn muốn làm hài lòng những vị khách nổi tiếng. Khi họ hài lòng, họ sẽ lại ghé thăm khách sạn của bạn.