back to home dude

Cây thông năm mới

Cây thông năm mới

về Cây thông năm mới

Họ nói rằng kích cỡ không quan trọng. Nhưng tôi chỉ muốn có một cây thông Giáng sinh to nhất. Bạn muốn nó cao bao nhiêu? Hãy tiếp tục với những cây thông ấy. Tôi sẽ bảo bạn khi nào phải dừng lại. Hãy nhớ rằng! Tôi muốn có được cây thông to nhất!