back to home dude

Cây thời gian

Cây thời gian

về Cây thời gian

Xếp các thẻ trên cây và những con số của đồng hồ sẽ xuất hiện. Trong khi bạn chơi xung quanh đồng hồ, màn đêm sẽ buông xuống.