back to home dude

Cây cộng sinh

Cây cộng sinh

về Cây cộng sinh

Hãy làm những cái cây của bạn thật khoẻ để có thể tự vệ và tấn công những kẻ ngoài hành tinh.