back to home dude

Cavemen

Cavemen

về Cavemen

những hang động này thuộc về bạn, vì thế hãy bắn những con quái vật và biến chúng thành đá. Khi những hòn đá đang lăn, chúng sẽ nổ tung và biến thành những vật thưởng.