back to home dude

Cave Jump

Cave Jump

Về Cave Jump

Leo và nhảy thẳng lên tường, tránh những chướng ngại vật và cố gắng lấy đúng loại kết hợp trái cây để tăng thêm cấp độ. Hãy lấy càng cao càng tốt.