back to home dude

Causality: Turkey Terror

Causality: Turkey Terror

về Causality: Turkey Terror

Bạn phải loại bỏ tất cả những hình nhân suốt buổi ăn tối gà tây này. Đừng để cho ai phát hiện ra bạn, nếu không bạn sẽ phải trở về giai đoạn bắt đầu