back to home dude

Causality Haunted House

Causality Haunted House

về Causality Haunted House

Ngôi nhà này chứa đầy những chiếc bẫy! Tất cả những gì bạn phải làm là tiêu diệt tên người que! Dễ dàng, không? Nhưng bạn phải hành động sao cho không có tên người que nào nhìn thấy tên khác chết!