back to home dude

Causality 6

Causality 6

về Causality 6

Nhiều những chuỗi sự kiện không may xảy ra sẽ dẫn đến cái chết của hình nhân trong cấp độ này. Sử dụng chuột để kéo hình nhân và những vật thể sao cho không có ai chứng kiến tai nạn này, nếu không hình nhân có lẽ sẽ bị nghi ngờ.