back to home dude

Câu lạc bộ chiến của những zombie

Câu lạc bộ chiến của những zombie

Về Câu lạc bộ chiến của những zombie

Hãy chọn cho mình 1 zombie và chiến đấu với kẻ địch. Bạn phải quyết định 3 phẩm chất zombie của bạn nên có và bắt đầu cuộc chiến. Bạn có thể mở khoá được nhiều gói nâng cấp nếu bạn lên bậc trong giải đấu.