back to home dude

Câu đố hóc búa

Câu đố hóc búa

về Câu đố hóc búa

Hãy trả lời tất cả các câu hỏi. Một số câu có nghĩa bóng gió và một số câu bạn phải hiểu theo nghĩa đen.