back to home dude

Câu đố hóc búa

Câu đố hóc búa

Về Câu đố hóc búa

Câu đố hóc búa là trò chơi đố vui nhộn đầy tính thử thách. Bạn có thể trả lời tất cả các câu đố này không? Đôi khi bạn trả lời những câu hỏi theo nghĩa đen và câu trả lời thì lại khác với cái bạn nghĩ, nó thường mang nghĩa bóng. Bạn có đủ sáng suốt để trả lời hết tất cả các câu đố hay không? Chúc bạn may mắn