back to home dude

Câu đố bí ẩn

Câu đố bí ẩn

về Câu đố bí ẩn

Giúp Pictomancers bằng cách giải những câu đố đầy thử thách! Xoay những viên gạch theo các chiều và loại bỏ những viên khác để tạo ra một hình ảnh. Bạn có thể tìm ra câu trả lời mà không sử dụng đến gợi ý không?