back to home dude

Câu chuyện văn phòng

Câu chuyện văn phòng

Về Câu chuyện văn phòng

Bạn bắt đầu một công ty mới và đã sẵn sàng để kiếm thật nhiều tiền. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải trang bị cho văn phòng và kiếm nhân viên. Hãy làm cho công ty của bạn trở nên quan trọng trong nền kinh tế