back to home dude

Câu chuyện pha lê 2

Câu chuyện pha lê 2

về Câu chuyện pha lê 2

Bạn hạ cánh xuống một hành tinh nhỏ kì lạ. Hãy tìm kiếm xung quanh, trông chừng quái vật và thu thập năng lượng