back to home dude

Câu chuyện đồ ngọt

Câu chuyện đồ ngọt

về Câu chuyện đồ ngọt

Chú quái vật nhỏ này rất thích bánh ngọt. Hãy giúp nó thoả mãn và cho nó ăn tối thiểu 3 chiếc bánh ngọt giống nhau cùng lúc.