back to home dude

Câu chuyện của Blob 2

Câu chuyện của Blob 2

về Câu chuyện của Blob 2

Hãy giúp người anh hùng của chúng ta giải cứu bạn gái của anh ấy! Giải những câu đố đầy thử thách và đặt một kết thúc có hậu cho chuyện tình này! Hãy loại bỏ những vòng dây và giải cứu người yêu của bạn khỏi khu rừng đen tối!