back to home dude

Câu chuyện của Blob 1

Câu chuyện của Blob 1

về Câu chuyện của Blob 1

Blob thực sự muốn để đến được bạn gái của mình. Để làm điều đó, anh đã phải vượt qua một số trở ngại. Bạn có thể giúp Blob thực hiện sứ mệnh của anh ta?