back to home dude

Câu chuyện Asgard

Câu chuyện Asgard

về Câu chuyện Asgard

Bạn là Edward. Một chiến binh. Một thủ lĩnh. Thời điểm đã đến để đưa đội quân của bạn đến vinh quang. Vì Asgard! Dùng chuột để điều khiển đội quân. Sử dụng những đòn tấn công đặc biệt để làm kẻ thù bất ngờ. Bạn có thể giúp chúng tôi bảo vệ vương quốc không?