back to home dude

Câu cá tiền

Câu cá tiền

về Câu cá tiền

Trong trò chơi này, bạn là người câu tiền. Chọn nhân vật mà bạn thích và cố câu được càng nhiều tiền càng tốt để đạt được mục tiêu.