back to home dude

Cậu bé Pyjama 2

Cậu bé Pyjama 2

về Cậu bé Pyjama 2

Câu bé này đang bước đi trong khu rừng tối và chỉ mặc bộ pyjama! Và không có điều gì làm cậu bé sợ hãi hơn bóng tối! Nhưng may mắn là đã có những chú đom đóm giúp thắp sáng lối đi cho cậu bé. Bắt những chú đom đóm và giúp cậu bé đến được lối thoát.